Zenfolio | Tomer Feder - Photographer | Auto 2018

BMW X3Jaguar E-paceKonaאוטו השנהאוטו השנה + חותמתב.מ.וו 7 סיבוב אחרון עם גיאהשוואתי 3 קטנותהשוואתי 3 שטח: אווטלנדר, 3008, סקודההשוואתי 4 פתוחות קטנותהשוואתי מנהלים - אוקטביה סונטה וסופרבהשוואתי שטח-אקליפס קארוק ו3008סקודה אוקטביהסקודה קארוק